Licytacja Km 2296/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

11 maja 2020

LICYTACJA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w:

 

dniu 26.06.2020  roku o godz. 10:00 odbędzie się  pod adresem:39-310 Radomyśl Wielki, ul. Zasowska 1 pierwsza licytacja ruchomości:

1. Młot udarowy HILTI TE76-ATC, brak roku produkcji; brak oprzyrządowania, szt.1,00; suma oszacowania: 453,60 zł; cena wywolania: 326,70  zł

2. Agregat prądotwórczy 4 suwowy NORDICO LT2500CL, moc 2,3 kW; 2 gniazda 240V; 1 gniazdo 12V DC; rozruch ręczny, szt.

1,00; suma oszacowania:  504,00 zł; cena wywołania: 378,00  zł

3. Agregat prądotwórczy Hoferen HF8900 HC40-250/BOT nr ser. 00004729843; moc znamionowa dla 400V-7,1 kW; moc znamionowa dla 230V-4,2kW, szt. 1,00; suma oszacowania: 448,00 zł; cena wywołania: 336,00  zł

4. Motorower ROMET silnik 2-suwowy 50ccm; nr ramy PO710MN, nr rej.: RMI9N71; sprawny, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 680,00 zł; cena wywołania: 1.260,00  zł

5. Kosiarka spalinowa z koszem CastelGarden Hydro model 28N707; typ:1139-E1; moc 15,5 HP Briggs&Stratton; ilość motogodzin: 672,3 m-g; nr ser.971014ZE; prod. USA; pojazd posiada ponadnormatywne zużycie, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 723,50 zł; cena wywołania: 1.292,63  zł

6. Samochód ciężarowy KIS 2700 nr rej. RMI51912; rok prod. 2001; nr VIN: KNESD03121K620702; przebieg 168 000 km, szt. 1,00; suma oszacowania:  8 000,00 zł; cena wywołania:  6.000,00  zł

7. Pojazd spalinowy MELEX silnik 2-suwowy 125 ccm; nadwozie skrzynia ładunkowa; pojazd niezarejestrowany; pojazd z licznymi wykwitami korozji w poszyciu nadwozia; pojazd przerobiony na spalinowy, szt. 1,00; suma oszacowania: 4 620,00 zł; cena wywołania  3.465,00  zł

8. Wózek widłowy spalinowy silnik diesel; wózek sprawny technicznie; stan techniczno-użytkowy niski, szt. 1,00; suma oszacowania:  2 625,00 zł; cena wywołania:  1.968,75  zł

9.  Piła 1-ramienna do cięcia granitu z wózkiem przesuwnym i obracalnym chłodzona cieczą; konstrukcja stalowa; dwa silniki elektryczne; przeniesienie napędu poprzez koła pasowe; zasilanie 3-fazowe; sterowanie elektryczne wózkiem-stołem roboczym, szt. 1,00; suma oszacowania:  9 492,00 zł; cena wywołania: 7.119,00 zł

10. Maszyna do polerowania granitu (boczarka), widoczne ponadnormatywne zużycie maszyny, szt. 1,00; suma oszacowania:  2 310,00 zł; cena wywołania: 1.732,50  zł

11. Maszyna do polerowania płaszczyzn (kolanówka) brak silnika głównego; widoczne ponadnormatywne zużycie maszyny, szt.

1,00; suma oszacowania: 1 233,00 zł; cena wywołania:  924,75  zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest zgodnie z art. 8671 kpc złożyć rękojmię co do ruchomości w pkt 6 i 9 w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z ruchomości,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o nr 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 bądź w kancelarii komornika w godzinach urzędowania Kancelarii.Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika od godz. 9:45 do godz. 10:00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

    Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045, 1322), od sprzedanych ruchomości w drodze licytacji publicznej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

  

POUCZENIE

Na czynność komornika przysługuje stronom skarga w trybie art. 767 Kpc, którą rozpoznaje sąd rejonowy.  Skargę wnosi się do  komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności  lub zaniechał dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a w braku zawiadomienia - od daty powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonaniu czynności (art. 767 § 4, § 5 Kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skarga podlega opłacie sądowej. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk).

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl