LICYTACJA KM 550/19

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  09 marca 2020  roku, godzina 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 113 odbędzie się:

 

08 stycznia 2020

LICYTACJA KM 550/19

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 16A/25, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00038467/1.Lokal posadowiony jest na 5-ej kondygnacji (4 piętro) budynku wielomieszkaniowego, jego pow. użytkowa wynosi 53,31 m2 składa się z  pomieszczeń: 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z wc a także przedpokoju. Lokal  posiada balkon. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne - komórka lokatorska nr 25.

 

Prawo to przysługuje dłużnikowi: Hersztek Dariusz

    Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 198.000,00złotych.    

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 148.500,00złotych

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 19.800,00złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

    Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, po uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: www.komornikmielec.com.pl

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl