LICYTACJA RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w:

dniu 20.03.2020  roku o godz. 11:00  odbędzie się pod adresem Wola Krzywiecka 115 A pierwsza licytacja ruchomości

23 listopada 2018

LICYTACJA Km 100/19

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1.Centrum obróbcze PMT, rok prod. 2010, nr fabr. 5566, typ NC PMT 105 KX5-28 KW, producent Construzioni Machine Speciali, szt. 1,  suma oszacowania: 1,00985.230,00 zł, cena wywołania: 738.922,50 zł

 

2.2.Centrum obróbcze Suprema, rok prod. 2010, nr fabr. 5567, typ: SUPREMA/18 KX5 28 KW, producent Construzioni Machine Speciali, szt. 1, suma oszacowania: 1,001.072.560,00 zł, cena wywołania: 804.420,00 zł

 

3.3.Ciągnik rolniczy URSUS C-360, nr rej. RZ 5975, olej napędowy, producent Zakłady Mechaniczne URSUS Polska, szt. 1, suma oszacowania: 11.562,00 zł, cena wywołania: 8.671,50 zł

 

Suma oszacowania i cena wywołania zawiera podatek VAT 23%

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest zgodnie z art. 8671 kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z ruchomości,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o nr 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 bądź w kancelarii komornika w godzinach urzędowania Kancelarii.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem Wola Krzywiecka 115A od godz. 10:45 do godz. 11:00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.    Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl