Licytacja ruchomości Km 2873/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w:

dniu 16.04.2020  roku o godz. 11:30  odbędzie się w siedzibie dłużnika przy  41-806 Zabrze, ul. Korczoka 38 pierwsza licytacja ruchomości.

23 listopada 2018

LICYTACJA 2873/18

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1. Podnośnik najazdowy TECHWAR (płytowy) PP2; udźwig 2 tony, szt. 1 , suma oszacowania: 2.000, 00 zł; cena wywołania:      1.500,00 zł

 

2. Podnośnik kolumnowy, udźwig 3 tony, TECHWAR, rok prod. 2009; typ: QJY3.OD; nr fabr.: PLZA51944 , szt. 1; suma oszacowania: 3.000,00 zł, cena wywołania: 2.250,00 zł

 


Suma oszacowania i cena wywołania zawiera podatek VAT
 
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika od godz. 11:15 do godz. 11:30.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. 

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

    Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045, 1322), od sprzedanych ruchomości w drodze licytacji publicznej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl