Komunikat Krajowej Rady Komorniczej:

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

 

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

W postępowaniu egzekucyjnym pisma procesowe, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym tak przesłane pisma nie wywołują żadnych skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.).

 

W związku z tym, pismo winno być złożone w formie papierowej.

 

Wyjątek stanowią pisma wnoszone w postępowaniu elektronicznym, uregulowanym odrębnymi przepisami oraz pisma w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. tj. Dz.U. 2017. 1257 z późn. zm.) takie jak np. wnioski i skargi dotyczące działalności komornika, kierowane do Prezesa Sądu.

Ważna Informacja

Prosimy o kontakt telefoniczny ze strony osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych w celu ustalenia terminu oraz sposobu spotkania z uwagi na trudności w dostępie do kancelarii (kancelaria znajduje się na II-piętrze i nie posiada windy).

Informacja!

Informujemy, iż komornik ponownie przyjmuje strony w siedzibie kancelarii. Prosimy o zadbanie o środki ochrony – maseczki i rękawiczki. W sprawach nie wymagających osobistych kontaktów i wyjaśnień prosimy o korzystanie z form zdalnych.

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

< Informacje dodatkowe

Zapraszam do poznania zakresu moich kompetencji, oraz rodzaju wykonywanych czynności.

Komornik Sądowy Mielec - Łukasz Dziuban

Komornik Mielec

Komornik Sądowy Mielec

Kancelaria Komornika Sądowego Mielec

Szybki kontakt:          +17 770 71 01

    ragnę poinformować, iż w obrębie Sądu Rejonowego w Mielcu funkcjonuje Kancelaria Komornicza z miejscem wykonywania czynności przy ul. Sienkiewicza 42 w Mielcu. Głównymi aspektami działalności mojej Kancelarii Komorniczej jest natychmiastowe i efektywne podejmowanie czynności egzekucyjnych, mających na celu wyegzekwowanie dla wierzyciela odpowiednich roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych i zabezpieczenia roszczeń.

P

SZANOWNI

PAŃSTWO

Wierzę, iż wyżej przedstawione informacje pomogą Państwu w podjęciu odpowiedniej decyzji o wyborze naszej kancelarii. Kancelaria Komornicza, Komornika Sądowego Łukasza Dziubana działa przy Sądzie Rejonowym w Mielcu od 2014 roku

        godnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika , poza sprawami o egzekucję z nieruchomości i spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości wdraża się odpowiednio.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika działającego w innym obrębie niż rewir komornika. Wierzyciel po wyborze Komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa oświadczenie na piśmie, iż skorzysta z możliwości wyboru komornika (art. 10 ustawa o komornikach sądowych).

Z

WYBÓR

KOMORNIKA

Otwórz licytacje

Co jakiś czas na naszej stronie internetowej pojawiają się nowe licytacje. Trafiłeś na odpowiedni moment, przeglądnij nowe licytacje 

SPRAWDŹ NASZE NAJNOWSZE LICYTACJE

Ustawa i wnioski

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE który umożliwia poprzez przeglądarkę www wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach, wysyłka wraz z potwierdzeniem odbioru dokumentów elektronicznych do Wierzyciela. Aby zarejestrować się do systemu Komornik Online pobierz wniosek z podstrony

Kancelaria posiada dostęp do:

Ustawa i wnioski

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE który umożliwia poprzez przeglądarkę www wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach, wysyłka wraz z potwierdzeniem odbioru dokumentów elektronicznych do Wierzyciela. Aby zarejestrować się do systemu Komornik Online pobierz wniosek z podstrony

INNE

Art. 1311. Doręczenie elektroniczne Eksport danych do pliku xml

KOMORNIK

ON-LINE

Szyfrowane kanały komunikacji z uczestnikami postępowania

Grafika cienia na stronie komornika sądowego z mielca

CEiDG

Dostęp do ewidencji Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

ZUS

Elektroniczna

baza

MSWiA

Centrum

personalizacji danych

OGNIVO

Elektronicznego systemu

zapytań o rachunki

bankowe

CBDKW

Centralnej Baz

Danych Ksiąg

Wieczystych

EPU

Portalu Elektronicznego Postępowania

Upominawczego

ID kanc. e-Sąd 2107

CEPiK

Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Kancelaria posiada dostęp do:

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana