Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl

Kancelaria posiada dostęp do:

Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

CEPiK

Portalu Elektronicznego Postępowania

Upominawczego

ID kanc. e-Sąd 2107

EPU

Centralnej Baz

Danych Ksiąg

Wieczystych

CBDKW

Elektronicznego systemu

zapytań o rachunki

bankowe

OGNIVO

Centrum

personalizacji danych

MSWiA

Elektroniczna

baza

ZUS

Dostęp do ewidencji Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

CEiDG

Grafika cienia na stronie komornika sądowego z mielca

Szyfrowane kanały komunikacji z uczestnikami postępowania

KOMORNIK

ON-LINE

Art. 1311. Doręczenie elektroniczne Eksport danych do pliku xml

INNE

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE który umożliwia poprzez przeglądarkę www wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach, wysyłka wraz z potwierdzeniem odbioru dokumentów elektronicznych do Wierzyciela. Aby zarejestrować się do systemu Komornik Online pobierz wniosek z podstrony

Ustawa i wnioski

Kancelaria posiada dostęp do:

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE który umożliwia poprzez przeglądarkę www wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach, wysyłka wraz z potwierdzeniem odbioru dokumentów elektronicznych do Wierzyciela. Aby zarejestrować się do systemu Komornik Online pobierz wniosek z podstrony

Ustawa i wnioski

WYBÓR

KOMORNIKA

Z

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika działającego w innym obrębie niż rewir komornika. Wierzyciel po wyborze Komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa oświadczenie na piśmie, iż skorzysta z możliwości wyboru komornika (art. 10 ustawa o komornikach sądowych).

        godnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika , poza sprawami o egzekucję z nieruchomości i spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości wdraża się odpowiednio.

Wierzę, iż wyżej przedstawione informacje pomogą Państwu w podjęciu odpowiedniej decyzji o wyborze naszej kancelarii. Kancelaria Komornicza, Komornika Sądowego Łukasza Dziubana działa przy Sądzie Rejonowym w Mielcu od 2014 roku

SZANOWNI

PAŃSTWO

P

    ragnę poinformować, iż w obrębie Sądu Rejonowego w Mielcu funkcjonuje Kancelaria Komornicza z miejscem wykonywania czynności przy ul. Sienkiewicza 42 w Mielcu. Głównymi aspektami działalności mojej Kancelarii Komorniczej jest natychmiastowe i efektywne podejmowanie czynności egzekucyjnych, mających na celu wyegzekwowanie dla wierzyciela odpowiednich roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych i zabezpieczenia roszczeń.

Szybki kontakt:          +17 770 71 01

Kancelaria Komornika Sądowego Mielec

Komornik Sądowy Mielec

Komornik Mielec

Komornik Sądowy Mielec - Łukasz Dziuban

Zapraszam do poznania zakresu moich kompetencji, oraz rodzaju wykonywanych czynności.

< Informacje dodatkowe

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Ogłoszenie

Informujemy, iż komornik ponownie przyjmuje strony w siedzibie kancelarii. Prosimy o zadbanie o środki ochrony – maseczki i rękawiczki. W sprawach nie wymagających osobistych kontaktów i wyjaśnień prosimy o korzystanie z form zdalnych.

Informacja!

Prosimy o kontakt telefoniczny ze strony osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych w celu ustalenia terminu oraz sposobu spotkania z uwagi na trudności w dostępie do kancelarii (kancelaria znajduje się na II-piętrze i nie posiada windy).