Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

31 stycznia 2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 986 [4]  k.p.c. że w dniu 14 marca 2024 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości opisanej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni zabudowy 104 m2, w
31 stycznia 2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 986 [4]  k.p.c. że w dniu 14 marca 2024 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości opisanej jako:  prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Mielcu przy ul. Kochanowskiego 2/20 o
31 stycznia 2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie 10131 §1 kpc w zw. z art. 10136  k.p.c. oraz art. 867 §1 w zw. z art. 879 1  k.p.c. że w dniu 28 luty 2024 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości
31 stycznia 2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 986 [4]  k.p.c. że w dniu 28 luty 2024 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości opisanej jako:  udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości ozn. działką ewid. nr 1001/2 o  pow.
16 stycznia 2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie 10131 §1 kpc w zw. z art. 10136  k.p.c. oraz art. 867 §1 w zw. z art. 879 1  k.p.c. że w dniu 20.03.2024 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości oznaczonej jako:

OGŁOSZENIA  |  NIERUCHOMOŚCI