WNIOSKI

Na tej stronie dajemy Państwu możliwość pobrania lub otworzenia w przeglądarce gotowych wniosków do druku w formacie PDF.

Aby wszcząć postępowanie u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski do pobrania) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego lub innego orzeczenia uprawniającego do wszczęcia postępowania do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Dokumenty w oryginale można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii komornika. Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie, należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Jeśli nie jest możliwe wskazanie sposobów egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać „wg ustaleń komornika”. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek w przedmiocie podtrzymania wniosku alimentacyjnego

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Otwórz PDF

Pobierz gotowy formularz wpłaty

Otwórz PDF

Wniosek o udzielenie dostępu do KOMORNIK ONLINE

Prześlij uzupełniony wniosek
Wyślij
Wyślij
Twój plik został wysłany
Proszę załączyć plik

Otwórz PDF

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Otwórz PDF

Skarga na czynności komornika

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia KMP

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o wykonanie eksmisji

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o dokonanie spisu inwentarza

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o dokonanie doręczenia korespondencji sądowej

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o podwyższenie alimentów

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o egzekucję świadczenia alimentacyjnego KMP

Otwórz PDF

Otwórz DOC

Wniosek o egzekucję świadczenia pieniężnego KM, GKM

Otwórz

USTAWA

U

         stawa z dnia 22.03.2018 r. o Komornikach Sądowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 771 z późn. Zm)

 

( proponuje link: prawo.sejm.gov.pl )

USTAWA I WNIOSKI  |  DO POBRANIA

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl